Úvod
        Obecní úřad
        Rozpočty PO
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Program kina není momentálně k dispozici.
Program kulturních akcí:

Středa 25.10.2017 09:00
Divadlo pro MŠ a ZŠ

Pátek 27.10.2017 16:30
Muzikál Muž se železnou maskou

Sobota 28.10.2017 15:30
DĚTSKÝ KARNEVAL

                         582528Obec Lužec nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
>> Zrealizované akce

Dětské hřiště na pastvách bylo realizovano z dotace v rámci programu "Podpora obnovy venkova"  v akci "Kdo si hraje nezlobí". Výše dotace činila 364434, -Kč, celkové náklady realizace činily 520620,-Kč obec ze svých zdrojů financovala akci částkou 156186,--Kč.


Dětské hřiště na pastvách

Nadační příspěvek ČEZ jsme získlali ve výši 199980,-Kč, obec ze svých zdrojů uhradila částku 9620,-Kč.

Bylo vysázeno 30 kusů dřevin převážně dubů a javorů na dětském hřišti na pastvách a v mateřské školce.


Výsadba stromů na dětském hřišti na pastvách a v MŠ

Vybudování kotelny a instalace dvou plynových kotlů v budově Mateřskě školy, bylo zrealizováno z Nadačního fondu  Slunce pro všechny. Kdy obec obdržela dotaci ve výši 200.000,--Kč, obec ze svých zdrojů uhradila částku 27.577,--Kč.

Hlavním záměrem akce, bylo snížit náklady na vytápění. Mateřská škola byla vytápěna dálkově z Kulturního domu Vltavan, to bylo neekonomické a finančně náročné.
 

 

 

Projekt na akci Územní plán Lužec nad Vltavou byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“.

 

Celkové výdaje na realizaci byly ve výši  556.600,- Kč.

Zpracování návrhu a provedení doplňujících průzkumů včetně 15% podílu z uznatelných výdajů k dotaci ve výši 209.800,- Kč hrazených z rozpočtu obce.

Dotace ze Strukturálních fondů EU činila 346.800,- Kč.


Zhotovení nového chodníku v prostoru mateřské školy a před kulturním domem pod názvem "Cestička do školky" za přispění dotace z MFČR.

 

Realizace zateplení mateřské školy z dotace MFČR.

Foto před realizací

 

 

 

Po realizaci

 

A malá ukázka realizace

 


„PODPOŘENO Z FONDU SOLIDARITY EU – NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD, ČERVEN 2013“

 

Název I. akce: Oprava spodní stavby mostu

 

Předmětem podpory bylo financování opravy za účelem zpevnění a spřažení praskajících mostních podpěr obecního mostu přes laterální kanál na ulici 9. května. Dále byly vyplněny kaverny u pilířů způsobené nečekaným a neřízeným vysokým průtokem povodní 2013 a zajištěna stabilita konstrukce.  

 

 

 

Název II. akce: Rekonstrukce čistírny odpadních vod

 

Předmětem podpory bylo financování opravy na obnovu funkčnosti kanalizační sítě v obci. Dotací z Fondu solidarity EU byl financován přivaděč od původní přečerpávací stanice poškozené Povodní 2013 k novému protipovodňově řešenému objektu v areálu ČOV. Za přispění Fondu solidarity byla zakoupena nová technologie podtlakové kanalizace za poškozenou včetně hlavních částí vývěv, čerpadel a řídící elektroniky.

 

 
Zobrazena strana: 1 .

1  2  

(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ