Úvod
        Obecní úřad
        Rozpočty PO
        Zastupitelstvo obce
        Sběrný dvůr
        Školská zařízení
        Historie obce
        Kronika obce
        Ohlašování pálení
        Fotogalerie obce
        Pohlednice obce
        Knihovna
        Spolky a sdružení
        Víceúčelové a dětské hřiště
        Firmy a obchody
        Zrealizované akce
        Přívoz přes Vltavu
        Vyhledávač firem v naší obci
        Turistický portál Mělnicka
Kulturní a společenské středisko Lužec nad Vltavou
Program kina Vltavan:

Program kina není momentálně k dispozici.
Program kulturních akcí:

Středa 25.10.2017 09:00
Divadlo pro MŠ a ZŠ

Pátek 27.10.2017 16:30
Muzikál Muž se železnou maskou

Sobota 28.10.2017 15:30
DĚTSKÝ KARNEVAL

                         582535Obec Lužec nad Vltavou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
>> Historie obce

Obec Lužec nad Vltavou leží v aglomeraci dávného slovanského osídlení podél toku Vltavy, pod jižním cípem území obývaných Pšovany. První písemná zmínka o Lužci pochází z roku 1223.  Tehdy byla zbožím mělnické kapituly, později kláštera sv. Jiří v Praze.  Není znám žádný z rodů drobné šlechty, který by měl v obci, nebo blízkém okolí, svůj původ, nebo historii obce nějak ovlivnil. Lužec má své jméno po Luhu, který se dosud rozkládá podél  břehů Vltavy. 

18. září 1760 vznikl v obci požár, oheň podporovaný silným větrem v krátké době zachvátil celou obec. Vyhořelo 25 domů a 18 stodol plných obilí. Zachvácen ohněm byl i kostel, fara a všechno okolí. Zvony byly roztaveny. Dva silné dřevěné kříže, jeden uprostřed vsi, druhý za vsí chytily horkem a shořely.  Žárem vyschly i všechny prameny vody ve vsi. Oheň nebylo možno uhasit po 14 dní.

V roce 1762 byl opět vystavěn nynější kostel sv. Jiljí, původní shořelý byl již v roce 1344 uváděn jako farní. Stavba je provedena v prostém, ale uvnitř v dosti sličném slohu barokním.

V roce 1784 byla vystavěna obecná škola, která byla zpočátku dvoutřídní, po založení škol ve Vraňanech a Spomyšli, z důvodu malého počtu žáků jednotřídní.  

V roce 1862 byl zbudován v Lužci první Rolnický akciový cukrovar v Čechách. Vyráběl se zde cukr osmový, cukrovina, melasa a cukr tmavého typu, který se vyvážel do Ameriky.

V roce 1869 byl založen Sokol.

V roce 1870 byl vystavěn Parní mlýn, který byl v roce 1873 prodán v dražbě. 

V roce 1881 byl založen dělnický podporující spolek Vltavan s humánním cílem podpůrným zejména v nemoci. Dále byla založena Matice školská,  Společenstvo smíšených živností, Řemeslnicko-živnostenská beseda, Sbor dobrovolných hasičů a Okrášlovací spolek.

26. září 1886 byla zahájena místní dráha z Lužce do Jenšovic.

12.08. 1888 byl otevřen zdejší telegrafní a poštovní úřad.

V roce 1904 byla provedena změna názvu obce Lužec na Lužec nad Vltavou.

V roce 1907 byl dokončen plavební laterární kanál z Vraňan do Hořína.

V roce 1911 postavila obec na své náklady komunální hřbitov, na kterém pohřbívají své občany i přilehlé obce. 

Charakter obce je po staletí zemědělský,  v období mezi dvěma světovými válkami byla založena továrna na chladící stroje firma Bratři Horákové. V šedesátých letech 20. století se v Lužci rozvinul stavební průmysl v továrnách Prefa a Průmstav, které vyráběly panely a betonové roury.  Dřevařským průmyslem v obci se zabývala firma Delta.

Narodil se zde výpravný český malíř Miloš Jiránek a  poručík letectva Miloslav Švic, který zahynul ve II. světové válce v Anglii.  ..:: Zobrazit fotogalerii ::..

Obrazy malíře Miloše Jiránka

nar. 19.11.1875, v Lužci nad Vltavou


..:: Zobrazit fotogalerii ::..

(c) 2011 - Lužec nad vltavou | Developed & design by TOPLINE.CZ